نمودار سازمانی معاونت حمل و نقل و ترافیک

 
شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک
۱. پیگیری تدوین و بازنگری مطالعات جامع حمل ‌و نقل و ترافیک شهر اهواز و تدوين نظام سیاست‌های حمل ‌و نقل درون‌شهری و پيگيري تصويب آن.
۲. برنامه‌ریزی در جهت انسان‌محور نمودن هرچه بيشتر نظام حمل‌ و نقل ترافيك.
۳. سیاست‌گذاری‌های منسجم و كارآمد به‌ منظور ترغيب شهروندان به بهره گيري از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي و افزايش سهم حمل‌ونقل عمومي در سفرهاي درون‌شهری.
۴. برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء فرهنگ حمل‌ونقل و ترافیک.
۵. برنامه ریزی در جهت ایجاد و توسعه و بهبود و ایمن سازی و نگهداری شبكه معابر، تقاطع ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری.
۶. برنامه ریزی و نظارت جهت بهبود و روان‌سازی عبور و مرور در شهر، افزايش ضريب ايمني سفر و كاهش زمان سفرهاي درون‌شهری.
۷. برنامه‌ریزی جهت ارتقاء ایمني حمل‌ونقل غیر موتوری و عابر پیاده.
۸. پیشنهاد اجرای طرح‌های ترافیکی.
۹. هماهنگی با سازمانها ، نهادها و ادارات خارج از ساختار سازمانی شهرداری مرتبط با حمل ‌و نقل و ترافیک شهري.
۱۰. برنامه‌ریزی و نظارت جهت بهبود مديريت، استانداردسازی و ارتقاء کیفیت و ايجاد تنوع و نوآوري در سامانه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و هوشمند سازی و کنترل کیفیت.
۱۱. نظارت بر بهره‌برداري مطلوب از كليه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي موجود و بهبود كيفيت و توزيع متناسب خدمات در سطح شهر.
۱۲. برنامه‌ریزی و نظارت در جهت كنترل و كاهش آلودگي های محيطي ناشي از دودزايي وسايل نقليه موتوري.
۱۳. پیگیری اخذ اعتبارات ملی پروژه‌هاي مربوط به حوزه حمل‌ونقل و ترافيك.
۱۴. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور حمل‌ونقل و ترافیک.
۱۵. توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در برنامه‌ریزی و کنترل ترافیک.
۱۶. راهبری، هدایت و نظارت بر حسن گردش امور سازمان‌های وابسته و ارزیابی عملکرد آن‌ها.
۱۷. برنامه‌ریزی و نظارت جهت تأمین اعتبار پروژه ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار.
۱۸. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۹. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۰. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۱. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۲. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۳. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری

۱. بررسي و پيشنهاد سیاست‌های كلان حمل‌ونقل ترافيك.
۲. اولویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و توسعه شبکه معابر.
۳. بررسی طرح های علمی و تحقیقاتی پیشنهادی در زمینه حمل و نقل.
۴. بررسی و اعلام نظر در خصوص متن قرارداد تهیه شده برای پروژهای مطالعاتی و شرح خدمات دریافتی از مشاور.
۵. برنامه ریزی انجام مطالعات و بازنگری طرح جامع حمل نقل و ترافیک.
۶. بررسی و مدیریت عرضه و تقاضای سفر درون شهری.
۷. همکاری در تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت حمل و نقل و ترافیک.
۸. برنامه ریزی و مطالعه در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم ، تاخیر در حرکت و آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و ... گردد.
۹. بررسي و تهيه محدوده هاي ترافيكي به‌منظور بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي با توجه به مطالعات انجام‌شده.
۱۰. بررسي مسائل مربوط به عبور و مرور در طرح‌های جامع و تفصيلي شهر.
۱۱. برنامه‌ریزی و مطالعه در جهت به‌کارگیری سیستم‌های متنوع و تركيبي حمل ‌و نقل عمومي.
۱۲. برنامه‌ریزی و مطالعه جهت یکپارچه‌سازی هر چه بيشتر سیستم‌های حمل‌ و نقل و ترافيك.
۱۳. انجام مطالعات و تهيه اسناد پشتيبان در خصوص اجراي طرح‌های ترافيكي.
۱۴. تهيه برنامه توسعه مسيرها و ایستگاه‌های حمل ‌و نقل موتوري و غير موتوري.
۱۵. ارزيابي فني، اقتصادي ، اجتماعی و زیست ‌محیطی پروژه‌های حمل ‌و نقل و ترافيك.
۱۶. تجزیه ‌و تحلیل سیستم‌های حمل‌ونقل و ترافيك موجود و ارائه پيشنهادهاي ارتقاء بهره¬وري.
۱۷. بررسی پیرامون معضلات ترافیکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع آنها.
۱۸. همكاري در ارزيابي و انتخاب مشاوران ترافيكي.
۱۹. نظارت بر قراردادهای مشاورين ترافيكي.
۲۰. تهيه برنامه اولويت بندي اجرايي شبكه معابر اصلي، تقاطع‌های غير هم‌سطح، احداث پارکینگ‌های عمومي.
۲۱. تهيه بانك اطلاعاتي جامع از خصوصيات شبكه‌هاي حمل‌ونقل، تسهيلات موجود.
۲۲. ارائه و انجام برنامه آماربرداری‌های موردنیاز براي پروژه‌های حمل‌ و نقلي.
۲۳. شناسايي مشكلات ناشي از کاربری‌های عمده جاذب ترافيك و برنامه‌ریزی جهت رفع اين مشكلات.
۲۴. هماهنگي و همكاري در انجام پروژه‌های مطالعاتي سازمان‌های مرتبط.
۲۵. تهيه دستورالعمل‌های لازم براي اجراي پروژه‌هاي مختلف ترافيكي با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۲۶. همكاري در تدوين بودجه سالانه با توجه به سیاست‌های حوزه معاونت.
۲۷. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۸. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۹. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۳۰. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۳۱. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۳۲. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 
شرح وظایف اداره کل امور اجرایی ترافیک
۱. صدور دستورالعمل‌های اجرايي موردنیاز جهت اجراي پروژه هاي ترافيكي مناطق با رعایت ضوابط و مقررات و تدوین دستورالعمل های (ایزو).
۲. هماهنگي هاي درون و برون‌سازمانی در خصوص اجرای طرح‌های ترافيكي.
۳. نظارت بر اجراي طرح‌های ترافيكي.
۴. هماهنگي با راهنمایی و رانندگي جهت اقدامات مشترك.
۵. برنامه‌ریزی و پیگیری و هماهنگی جهت رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح شهر و معرفي به ‌منظور تهيه طرح‌های اصلاحي.
۶. بررسی و ارزیابی طرح های پیشنهادی مناطق.
۷. نظارت و هماهنگي بر عملكرد مسئولین ترافيكی مناطق در جهت اجراي هرچه ‌بهتر پروژه‌های ترافيكي و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و تسهیلات ترافیکی.
۸. بررسي، ارزيابي و ارائه مشورت به مناطق در خصوص تهیه طرح‌های ترافيكي موردنیاز.
۹. برآورد مالی پروژه‌های ترافیکی و ابلاغ به مناطق.
۱۰. پیگیری تأمین اعتبار اجرای پروژه¬های ترافیکی در سطح مناطق.
۱۱. کنترل وضعیت پروژه‌های ترافیکی.
۱۲. رسیدگی و تائید نهایی صورت ‌وضعیت پیمانکاران مرتبط.
۱۳. تجزیه‌وتحلیل پروژه‌ها و طرح‌های ترافيكي اجراشده در سطح مناطق و پيشنهاد اصلاح آنها در مواقع لزوم.
۱۴. پیش بینی و پیشنهاد بودجه‌های موردنیاز مناطق جهت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های ترافیکی.
۱۵. نظارت ترافيکي بر انجام حفاری‌ها و کارهاي عمراني سطح شهر.
۱۶. یکپارچه‌سازی، ساماندهي و بازنگري تابلوها و علائم راهنمايي و رانندگي.
۱۷. نظارت بر عملکرد سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در صورت نیاز.
۱۸. نظارت بر استقرار، تعمير و تنظيم تجهيزات الكتريكي حمل‌ونقل.
۱۹. پیگیری و نظارت بر اجرای طرح‌های ترافیکی در مواقع خاص اعم از ایام نوروز، مهرماه (بازگشایی مدارس) و ... .
۲۰. بررسی و تائید طرح‌های هندسی و ایمنی (تابلوها و علائم ترافیکی، تجهیزات ترافیکی).
۲۱. بررسی شکایات ، پیشنهادات و نیازهای شهروندان ، سازمانها ، مناطق و راهنمایی و رانندگی در زمینه تسهیلات و تجهیزات حمل و نقل و ترافیک.
۲۲. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۳. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۴. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۵. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۶. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۷. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۸. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۹. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۳۰. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف مدیریت کنترل ترافیک
۱. مديريت يكپارچه ترافيك بر اساس مطالعات و سیاست‌های معاونت حمل‌ونقل و ترافيك.
۲. برنامه ریزی و هدایت برای استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک شهری.
۳. ايجاد سيستم نظارت تصويري واحد جهت پوشش ترافيك.
۴. ايجاد و حفظ اعتماد عمومي به مديريت يكپارچه ترافيك.
۵. كنترل پيشرفته ترافيك.
۶. مدیریت لحظه‌ای ترافیک.
۷. مديريت ترافيك تقاطع‌ها.
۸. مديريت وقايع اثرگذار بر ترافيك.
۹. مديريت تابلوهاي متغير خبري.
۱۰. نظارت بر اجرای طرح های هدایت موقت ترافیکی پروژهای عمرانی.
۱۱. نظارت بر شناسایی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره های ترافیکی تصادف خیز در حد استاندارد.
۱۲. همكاري در مديريت بحران.
۱۳. تسهيل خدمات فوریت‌های شهري.
۱۴. توسعه و گسترش سيستم هوشمند يكپارچه كنترل چراغ‌هاي راهنمايي.
۱۵. نگهداري و توسعه سيستم¬هاي نظارت تصويري.
۱۶. نگهداري و توسعه تجهيزات ترافيكي.
۱۷. پشتيباني داده‌های ترافيكي.
۱۸. هماهنگی با راهنمایی و رانندگی در انجام امور مرتبط.
۱۹. پشتيباني از سازمان‌های مرتبط در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات ترافیک شهری.
۲۰. انجام اطلاع‌رسانی‌های لازم جهت بهبود ترافيك با روش‌های پيشرفته و مختلف.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۲. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۳. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۴. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۵. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۶. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.