پنجشنبه، 5 مرداد 1396
معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک
نام: عبدالامیر
نام خانوادگی: مجدم

مهندس عبدالامیر مجدم