يكشنبه، 8 دسامبر 2019
 
پروژه چراغ های راهنمایی هوشمند

مشخصات پروژه:

1- تعداد تقاطعات: 16  تقاطع سطح شهر اهواز

2- اعتبار هزینه شده: 5/8 میلیارد ریال

3- مدت اجرا : 6 ماه

4- میزان پیشرفت : 100 درصد-خاتمه یافته

5- محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی سال 88

پروژه چراغ های راهنمایی هوشمند در 16 تقاطع و میدان ذیل در22 بهمن ماه 89 با اعتبار 5/8 میلیارد ریال رسماً به بهره برداری رسید:

 میدان 15 خرداد،میدان انقلاب(سه راه خرمشهر)،میدان مسجد آذربایجانیها،میدان فلسطین(فلکه اول کیانپارس)، تقاطعات انقلاب-امیرکبیر، انقلاب-آبادچی،انقلاب–سروش،پل لشکر، شهیدچمران-نهم،شهیدچمران-سیزدهم،شریعتی-رستگاری،شریعتی-رضوی،شریعتی-نهج البلاغه، آزادگان-رضوی، گلستان-22بهمن، بهبهانی-نهج البلاغه-نواب.

با راه اندازی چراغ راهنمایی هوشمند، مشکل ترافیکی و حوادث رانندگی در میدان 15 خرداد،سه راه خرمشهر،تقاطعات آزادگان-رضوی، شریعتی-رستگاری، شریعتی-نهج البلاغه و بهبهانی-نواب که پیش از این چراغدرنبودند مرتفع گردید.

در این پروژه کلیه تجهیزات قبلی تقاطعات ازقبیل فانوس ها، دکل ها و...جمع آوری شده و از تجهیزات جدید و دارای استاندارد ترافیکی استفاده شده است. چراغ های بکار رفته در این پروژه، LED می باشند که علاوه بر داشتن دیدکافی، کم مصرف می باشند.

منظور از هوشمندی چراغ های راهنمایی، تخصیص زمان مناسب فاز سبز و قرمز به چراغ ها متناسب با حجم ترافیک می باشد. در این سامانه،شناسگر هایی در تقاطع نصب می گردد که با اندازه گیری حجم ترافیک عبوری، زمان مناسب فاز سبز و قرمز را تعیین می نماید. عملکرد صحیح چراغ راهنمایی هوشمند، منوط به حرکت بین خطوط و توقف رانندگان محترم پشت خط ایست می باشد. لذا به منظور جلوگیری از اعمال جریمه توسط پلیس و نیز بروز خطا در عملکرد سامانه هوشمند، ضروری است رانندگان محترم ضمن حرکت بین خطوط، در هنگام قرمز بودن چراغ، خودرو خود را پشت خط ایست متوقف نمایند.

در ساعات کم ترافیک مانند ساعات نیمه شب و ظهر، درصورتی که وسیله نقلیه هنگام ورود به تقاطع، چراغ قرمز را مقابل خود ببیند، پس از توقف پشت خط ایست، سیستم هوشمند حضور وی را تشخیص داده و در صورت عدم وجود عبور و مرور در مسیر مخالف، در کمتر از 10 ثانیه چراغ را سبز نموده و اجازه عبور می دهد.

چراغ های هوشمند در مرحله اول به صورت هوشمند محلی(Isolated) راه اندازی شده اند.

در برنامه ریزی صورت گرفته در سال 90، بنا داریم با خرید نرم افزار مرکزی کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی(SCATS) و نیز اجرای 15 تقاطع هوشمند جدید، ترافیک را به صورت هوشمند شبکه ای کنترل نماییم در این صورت  می توان حداکثر بهره برداری را از قابلیت های سامانه هوشمند چراغ های راهنمایی بدست آورد.

برخی از مزایای سامانه هوشمند چراغ های راهنمایی عبارتند از :

  • جلوگیری از توقف بی مورد رانندگان پشت چراغ قرمز های زمان ثابت
  • کاهش زمان سفرهای حمل و نقل شهری
  • کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا
  • قابلیت ایجاد موج سبز در تقاطعات یک محور
  • امکان ارتباط با سامانه های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف در محدوده تقاطع
  • قابلیت اولویت دهی به عبورخودروهای امدادی
  • قابلیت ایجاد هماهنگی بین چراغ های راهنمایی مجاور و تقسیم بار ترافیکی
  • قابلیت استخراج انواع گزارشات ترافیکی و بهینه نمودن میزان عبور و مرور.
  • قابلیت تغیر فازبندی و زمانبندی چراغ ها از مرکز و بصورت متمرکز