يكشنبه، 8 دسامبر 2019
 
پروژه های مطالعاتی پیشنهادی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک سال ۱۳۹۶

مبلغ پروژه

تاریخ پایان

تاریخ شروع

مرحله مطالعات

شرکت مشاور

نام پروژه

ردیف

۱.۲۴۰

در مرحله تامین اعتبار

مطالعات فاز صفر (ترافیک) تقاطع­های غیرهمسطح بلوار نواب و فنی­وحرفه­ای و میدان جمهوری اسلامی

۱

۱.۴۹۰

در مرحله تامین اعتبار

طراحی و تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه خط یک BRT شهر اهواز

۲

۸۷۰

در مرحله تامین اعتبار

طراحی پایانه اتوبوسرانی میدان شهید چمران

۳

۱.۱۳۰

در مرحله تامین اعتبار

مطالعه جانمایی و طراحی پایانه بزرگ مرکزی اهواز

۴

۱.۹۱۰

در مرحله تامین اعتبار

مطالعه و طراحی پروژه پیاده راه محدوده CBD مرکز شهر

۵

۱.۱۳۰

در مرحله تامین اعتبار

مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاه های بزرگ اهواز (غدیر و فولاد)

۶

۸۹۰

در مرحله تامین اعتبار

مطالعات برداشت و اولویت بندی کلیه مشکلات ترافیکی منطقه گلستان

۷