يكشنبه، 8 دسامبر 2019
 

بسمه تعالی

اصلاحات هندسی مجموعه اقداماتی است که با استاندارد سازی هندسه معابر، تقاطع ها، میادین و دوربرگردان ها منجر به مدیریت و نظم دهی به جریان حرکت وسایل نقلیه، روانسازی ترافیک، کاهش سوانح رانندگي و افزایش ایمنی عابرین می گردد. اصلاح موقعیت و شعاع چرخش دوربرگردان ها، احداث میادین، ایجاد باندهای حرکت گردش به چپ (باند كاهش و افزايش سرعت) و ... نمونه ای از این اقدامات است که معمولا در یک بازه زمانی كوتاه مدت و ميان مدت اجرا و به بهره برداری می¬رسد و دوره تأثیرگذاری آن یک بازه 5 ساله است. مهمترین طرح های اصلاح هندسی در حال اجرا عبارتند از:

اصلاح هندسي محدوده ميدان خليج فارس
با اجراي دوربرگردان ضلع جنوبي ميدان خليج فارس به صورت تقاطع غير همسطح و لزوم ساماندهي ميدان سابق بر اساس طرح جديد با در نظر گرفتن دوربرگردان هاي همسطح در ضلع شمالي و غير همسطح در ضلع جنوبي اصلاح هندسي و اجراي دسترسي ها و خروجي ها در دستور كار قرار گرفت كه در حال حاضر عمليات اجرايي آن به 95 درصد رسيده و تقريباً كارهاي اصلي به پايان رسيده است اين اصلاحات و تغييرا در طرح مشكلات تردد در منطقه آسيه آباد را به طور كامل حل كرده و دسترسي به كوي ابوذر و زيتون كارگري را آسان تر كرده و مهم تر از آن محدوده طرح كاملاً ايمن شده است.

اجرای میدان در تقاطع بلوار 68 متري كوي رمضان و دسترس هاي محلي منبع آب و حصيرآباد

در انتهاي بلوار 68 متري كوي رمضان چندين دسترسي محلي و خيابان فرعي وجود دارد كه در مجموع اين دسترسي ها به انتهاي بلوار منتهي مشوند و با توجه به اينكه هندسه نامناسبي دارد متاسفانه حوادث زيادي در آن محدوده به وجود مي آمده و آن نقطه بدليل وجود كاربري هاي مجاور و تردد نامنظم هميشه حادثه خيز بوده است . لذا جهت بهبود ترافيك و ساماندهي محدوده مذكور و بالا بردن ضريب ايمني طرح اصلاح هندسي آن در دستور كار قرار گرفت و يك ميدان و دوربرگردان و جدا كننده هاي مناسب طراحي گرديد و جهت اجرا به منطقه ابلاغ گرديد كه خوشبختانه عمليات اجرايي آن در حال انجام است و پروژه تاكنون 90 درصدپيشرفت فيزيكي داشته است.
با اجراي اين طرح محدوده مذكور كاملا ً ايمن گرديد و دسترسي ها به بلوار و خيابان ها تعيين گرديده است.

اصلاح هندسي و اجراي دوربرگردان پروانه اي در بلوار صداقت شرقي
مهمترین هدف از اجرای اين دوبرگردان تامين دسترس هاي منازل راه كربلا ، صنايع فولاد و باهنر مي باشد. در حال حاضر بدليل نبود دوربرگردان در ميانه بلوار جهت دسترسي به منطقه باهنر و صنايع فولاد و راه كربلا متاسفانه تمام اين حجم ترافيك به ميدان قانا منقل مي شود و اين امر سبب كند شدن ترافيك و سبب بروز حوادث مي گردد . لذا با احداث دوربرگردان مشكلات محلات فوق تامين مي شود و دسترسي آسان مي شود. در حال حاضر عمليات اجرايي دوربرگردان در حال انجام است و پروژه 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارد .

اصلاح هندسي و نصب چراغ در تقاطع خيابان امام خميني و شهيد لر
با توجه به حجم قابل توجه تقاطع شهيد رستگاري و بهبهاني كه به سمت خيابان امام شرقي منتقل مي شود اين حجم باعث شده است كه در تقاطع امام شرقي و شهيد لر ترافيك سنگين و گره ترافيكي بوجود آيد و در اكثر مواقع تقاطع مذكور قفل مي شود و امكان تردد و گردش وجود ندارد . لذا طرح اصلاح هندسي و نصب چراغ دو فازه در دستور كار قرار گرفت كه در حال حاضر عمليات اصلاح هندسي آن به پايان رسيده و نصب چراغ در روزهاي آينده نصب و راه اندازي مي گردد . با نصب چراغ مشكلات ترافيكي تقاطع حل خواهدشد و گردش ها با توجه به فازبندي چراغ آسان تر خواهد شد.