يكشنبه، 8 دسامبر 2019
 
آموزش پلیس مدرسه سال های ۹۲-۹۵

*برگزاری کارگاه های آموزش ترافیک در قالب طرح های شهردار مدرسه و پلیس مدرسه

ردیف

عنوان

سال ۹۴-۹۵

سال۹۵-۹۶ تاکنون

واحد

۱

 برگزاری دوره آموزشی پلیس مدرسه

۲۰۸۰

۲۱۰۰

نفر-ساعت

۲

 برگزاری همایش پلیس مدرسه

۲۲

۱۸

مورد

 

*آموزش عملی استفاده از بلیط الکترونیک درسطح مدارس توسط کارشناسان سازمان اتوبوسرانی
*آموزش موارد زیر درمدارس
-توصیه های ایمنی در عبور و مرور از خیابان :(-چگونه از عرض خیابان عبورکنیم./-درخیابان و پیاده رو چگونه رفتارکنیم.)
-آشنایی با علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی
-آشنایی با سیستم های هوشمند ترافیکی