معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

نام: عبدالامیر

نام خانوادگی: مجدم

 

 

 

 
عبدالامیر مجدم