معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

نام: محمود
نام خانوادگی: دلف لویمی

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترا سازه های آبی
  گرایش سازه های آبی / دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
 • کارشناس ارشد سازه های آبی
  گرایش سازه های آبی / دانشگاه آزاد واحد شوشتر موضوع پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی زبری طوقه در کاهش آبشستگی تکیه گاههای پل
 • کارشناس عمران
  گرایش عمران – عمران / دانشگاه آزاد واحد اهواز

سوابق  اجرایی
 • مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان
 • شهردار شهر دارخوین به مدت سه سال ۸۹ لغایت ۹۲
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ اهواز ۸۷ لغایت ۸۹
 • مشاور شهردار منطقه هشت اهواز ۹۲ لغایت ۹۳
 • عضو کارگروه فنی پایانه های وزارت کشور ۹۳ تاکنون
 • عضو کارگروه حمل و نقل و ترافیک د رپروزه استقرار مدیریت کیفیت شهرداری اهواز ۸۸ لغایت ۸۹
 • عضو کارگروه تخصصی سازمان اتوبوسرانی شهر اهواز ۸۷ لغایت ۸۹ با حکم مدیر عامل سازمان
 • عضو کارگروه نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و دارای پروانه اشتغال د رزمینه های اجرا و نظارت
 • عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری منطقه ۶ اهواز ۸۷ لغایت ۸۹
 • دبیر کمیته فنی ساماندهی حمل و نقل و ترافیک سال ۸۶ الی ۸۷
  اعضاء کمیته :۱- معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری اهواز ، ۲- معاون فنی و عمرانی شهردار اهواز  ۳- معاو شهرسازی و معماری شهرداری اهواز ، ۴- شهرداری مناطق هشتگانه
 • مسئول پرورزه مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اهواز- سال ۸۶ – ۸۷
 • ناظر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک اهواز
 • ناظر طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر اهواز ۸۶ لغایت ۸۷
 • کارشناس و ناظر معاونت حمل و نقل و ترافیک د رمناطق ۴ و ۶ و ۷ و ۸ شهرداری اهواز
 • مدیر پروژه پل زیر گذر کیان آباد در شرکت سوله راه قلعه (فنی – مالی ) سال ۸۳ الی ۸۵

سوابق علمی
نام مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای آموزشی
بررسی آزمایشگاهی زبری طوقه در کاهش آبشستگی تکیه گاه های پل دوازدهمین همایش ملی آبیاری و تبخیر دانشگاه شهید باهنر
تعداد مقالات در دست تهیه
سه جلد
طراحی پروژه
پروزه ساماندهی و اصلاح شبکه خطوط اتوبوسرانی اهواز به نظارت جناب اقای دکتر لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
تدریس
مدرس دانشگاه ازاد
مدرس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
دوره های تخصصی گذرانده شده
دوره های تخصصی
دوره ایمنی و بهداشت کار به مدت ۳۰ ساعت
مهندسی زمان به مدت ۱۶ ساعت
حمل و نقل درون شهری
شرایط عمومی و حقوقی پیمان به مدت ۱۲ ساعت
مدیرت و کنترل پروزه به مدت ۳۰ ساعت
استقرار مدیریت کیفیت (ایزو ) به مدت ۱۶ ساعت
هیدرولیک کانال های باز به مدت ۳۰ ساعت
اصول استاندارد سازی در شهر به مدت ۸ ساعت
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده قدیمی به مدت ۱۸ ساعت
دوره های تخصصی گذرانده شده
مدیریرت شهری به مدت ۸ ساعت
برنامه ریزی شهری در ایران به مدت ۲۴ ساعت
مونتاز و ارتقا کامپیوترهای شخصی به مدت ۱۰۰ ساعت
همایش شهر ایده آل به مدت ۱۲ ساعت
مدیریت زمان و وقت به مدت ۱۲ ساعت
مقدماتی به مدت ۳۲ ساعت ، ICDLکارگاه تخصصی
سمینار مدیریت شهری ، فرصت ها و راهبردها به مدت ۸ ساعت