جمعه، 30 فروردین 1398
 
وظیفه پایانه ها

 

استراتژي هاي وظيفه ای پایانه ها در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.       فراهم نمودن بستر مناسب در ايجاد تمايل و رغبت فعاليت بخش خصوصي در حوزه پايانه ها

2.       احداث و توسعه پايانه ها با رويكرد مكان يابي مناسب و ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مطلوب به آنها

3.    فراهم نمودن شرايط لازم جهت توسعه و احداث توقفگاه های مدرن جهت ساماندهي ماشين آلات سنگين

 

بازگشت»