جمعه، 30 فروردین 1398
 
وظيفه اتوبوسرانی

استراتژي هاي وظيفه ا ی اتوبوسرانی در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.       فراهم نمودن بستر مناسب در ايجاد تمايل و رغبت فعاليت بخش خصوصي در حوزه اتوبوسراني

2.      ارتقا فرهنگ شهروندان در استفاده و بهره برداری از حمل و نقل عمومي

3.      تدوين و پیاده سازی دستورالعمل تامين ناوگان و قطعات يدكي

4.      تدوين ظوابط و دستورالعمل ارائه خدمات به بخش های عمومی و دولتی

5.      اصلاح و بهبود ساختار سازمانی در راستای کارایی و اثر بخشی سیستم

 

بازگشت»